oferta

Firma TELEELEKTRONIKA – Bogusław Pszczoła oferuje kompleksową realizacje inwestycji budowlanych w zakresie wykonawstwa oraz projektu.
Wykonujemy roboty związane z budową, przebudową i remontem:

Dróg, placów, parkingów, chodników o nawierzchni:

 kostka betonowa
  kostka kamienna
  płyty betonowe
  beton asfaltowy
  kolorowe płyty EPDM
  kratka trawnikowa

Obiektów inżynierskich

 przepusty
  konstrukcje oporowe

Małej architektury

  kosze, ławki, śmietniki
  place zabaw
  ogrodzenia
  barierki, słupki

Infrastruktury technicznej

  kanalizacja deszczowa
  kanalizacja sanitarna
  teletechnika
  energetyka